.talk4her

müzik dinle klip izle indir resim google yetkinforum video download youtube islamiyet ilahi


  KERBELA OLAYI-dini hikaye

  Paylaş
  avatar
  AsiRuH
  yönetici
  yönetici

  Erkek
  mesaj sayısı : 9861
  Yaş : 30
  İş/meslek : xxxxx
  Kayıt tarihi : 27/09/08

  KERBELA OLAYI-dini hikaye

  Mesaj  AsiRuH Bir Cuma Ocak 16, 2009 4:49 pm

  Yezid, babası tarafından Müslümanların başına halife tayin
  edildiği günden itibaren İslam’ın esası ciddi bir şekilde
  tehlikeye maruz kaldı. Muaviye, Hicretin 95. yılında oğlu Yezid’i
  kendisinden sonra halife olarak tayin etmeye karar verdi. Böyle
  bir işin gerçekleşmesinden emin olmak için kendisi daha
  hayatta iken, oğlu Yezid’e halktan biat almak istedi ve herkesten
  önce kendisi, oğlu Yezid’e biat etti.İbn-i Sa’d,
  Tabakat’ında şöyle yazıyor: Hüseyin bin Ali,
  Yezid’e biat etmeyen şahıslardandı. Sonra şöyle ekliyor:
  Muaviye hicretin 60. yılında öldüğünde oğlu Yezid
  hilafet makamına oturdu, halk da ona biat etti.Sonra Yezid
  Medine’nin hakimine şöyle bir mektup yazdı: “Halkı
  çağırarak onlardan biat al. İlk önce Kureyiş’in
  büyüklerinden başla; onların ilki de Hüseyin bin Ali
  olsun.”Medine’nin hakimi, İmam Hüseyin’den biat
  almak isteyince, İmam Hüseyin (a.s) cevabında şöyle
  buyurdular:“Biz, nübüvvet Ehl-i Beyt’i ve risalet
  madeniyiz. Yezid ise fasık, şarap içen ve adam öldüren
  birisidir. Benim gibi birisi onun gibi bir kimseye biat etmez...İmam
  (a.s) başka bir sözünde de şöyle buyuruyor: “Artık
  İslam’la vedalaşmak gerekir; çünkü ümmet
  Yezit gibi bir yöneticiye duçar olmuştur
  ...”Mes’udî şöyle yazıyor: Yezit, ayyaş birisi
  idi; köpek, maymun ve avcı kuşları besliyordu; içki
  içiyordu ... Onun zamanında, Mekke ve Medine’de şarkı ve
  ğina yaygınlaşmış, halk açıkça içki içmeye
  başlamıştı.Onun halka karşı davranışları hakkında da şöyle
  yazıyor: Firavun, halkın işi hususunda ondan daha adil, yakın ve uzak
  insanlar hakkında ise ondan daha insaflı idi.* * *İmam Hüseyin
  (a.s), Medine’nin ortamını karışık görünce, o şehirde
  kalmayı câiz bilmeyip hicretin 60. yılı Recep ayının sonuna iki
  gün kala; pazar günü ailesi ve dostlarıyla birlikte
  Mekke’ye doğru hareket etti.İmam Hüseyin (a.s), hareketinin
  hedefini, kardeşi Muhammet bin Haneffiye’ye yazdığı bir vasiyette
  şöyle açıklamıştır: “...Ben azgınlık, makam, fesat ve
  zulüm yapmak için Medine’den ayrılmadım. Ben ceddimin
  ümmetini ıslah etmek, iyiliği emretmek kötülükten
  sakındırmak, ceddim Resulullah (s.a.a) ve babam Ali bin Ebi
  Talib’in yolunda gitmek için o şehirden
  ayrıldım...”İmam Hüseyin (a.s), Şaban ayının
  üçüncü gününün Cuma akşamı (yani
  beş gün sonra) Mekke-i Mükerreme'ye vardı.* * *Kufe halkı,
  Muaviye’nin ölümünü ve İmam Hüseyin
  (a.s)’ın Yezid’e biat etmekten kaçındığını
  öğrendiklerinde pek çok mektuplar yazıp imzalayarak İmam
  Hüseyin’i Kufe’ye davet ettiler.Onlar mektuplarında
  İmam (a.s)’a şöyle yazdılar: “Biz senin yolunu
  bekliyoruz, kimseye biat etmemişiz, senin yolunda can vermeye hazırız,
  senin için onların Cuma ve cemaat namazlarına
  katılmıyoruz.”İmam Hüseyin (a.s), Kufe halkının isteklerine
  olumlu cevap vererek, Ramazan ayının yarısında, Muslim bin Akil’i
  Kufe’ye gönderdi. Muslim’i Kufeye gönderdiğinde
  ona şöyle buyurdu: “Kufe halkının yanına git, eğer
  yazdıkları doğru olursa, sana kavuşmamız için bize haber
  gönder.”Muslim, Şevval ayının beşinci günü
  Kufe’ye vardı. Onun Kufe’ye gelme haberi, şehirde yayılınca
  on iki bin kişi, diğer bir görüşe göre ise on sekiz bin
  kişi onun vasıtasıyla İmam Hüseyin (a.s)’a biat ettiler. O
  bu durumu İmam Hüseyin’e bildirerek İmam’ın
  Kufe’ye gelmesini istedi.Kufe’de yaşanan olayların haberi
  Yezid’e ulaşınca, Yezid ilk etapta Kufe’nin hakimi olan
  Numan bin Beşiri azledip Ubeydullah Bin Ziyad’ı onun yerine atadı
  ve Muslim bin Akil’i yakalatıp öldürülmesini
  emretti. Diğer taraftan da, İmam Hüseyin (a.s)’ı,
  Mekke’de gafil avlayıp öldürmek için kendi
  adamlarını seferber etti.İmam Hüseyin (a.s) bu komplodan haberdar
  olunca, Allah(c.c.)'ın evi Kabe'nin kutsiyet ve hürmetini korumak
  için, hac amellerini aceleyle bitirip, hicretin 60. yılı
  Zilhicce ayının sekizinci günü Mekke’den ayrılarak
  Irak’a doğru hareket etti.İbn-i Abbas, Kerbela vakıasından sonra
  bir mektubunda şöyle yazıyor: “Şunu hiçbir zaman
  unutmayacağım ki, sen Hüseyin bin Ali’yi Peygamberin
  hareminden (Medine’den) Allah’ın haremine (Mekke’ye)
  sürdün, orada da onu gafil avlayıp öldürmek
  için, bazı adamlarını gizlice gönderdin. Sonra onu
  Allah’ın hareminden Kufe’ye sürdün. Hz.
  Hüseyin, Batha’nın (Mekke’nin) en aziz insanı olmasına
  rağmen üzgün bir şekilde Mekke’den ayrıldı. Eğer
  Mekke’de kalarak orada kan dökülmesini isteseydi, Mekke
  ve Medine halkının tümünden daha çok taraftarı olurdu.
  Ama o, Allah’ın evi ve Rasulullah’ın hareminin saygınlık ve
  ihtiramını korudu; ama sen onların hürmetini ve saygınlığını
  korumadın. Çünkü sen, haremde onunla savaşmak
  için bazı adamlarını Mekke’ye
  gönderdin.”Ubeydullah, Muslim bin Akil’i ve ona
  sığınak veren Hani bin Urve’yi Kufe’de yakalayıp feci bir
  şekilde şehit etti.Ubeydullah, İmam Hüseyin (a.s)’ın
  Kufe’ye geldiğini öğrenince, İmam’ın ordusunu
  gözetimi altında tutmak için, Hür bin Yezid-i
  Riyahi’nin komutasında bir orduyu “Kadisiyye”
  bölgesine gönderdi. Hür Bin Yezid, “Şeraf”
  denilen bir bölgede İmam Hüseyin (a.s)’la karşılaştı,
  aralarında bazı konuşmalar geçti. İmam (a.s), iki hurcun (heybe)
  dolusu olan Kufe’lilerin mektuplarını Hür bin Yezid’e
  gösterdi ve onların kendisini davet ettiklerini söyledi.
  Sonra kendi yoluna devam etti...Hicretin 61. yılı Muharrem ayının
  ikinci günü “Neyneva” bölgesine vardılar. Bu
  bölgede oldukları vakit İbn-i Ziyad’ın elçisi,
  Hür bin Yezid’e bir mektup getirdi. Mektubun içeriği
  söyle idi: “Bu mektubum sana ulaşır ulaşmaz ve elçim
  senin yanına gelir gelmez, Hüseyin’i baskı altına al ve onu
  sığınak ve suyu olmayan bir çöle sür.”Hür
  bin Yezid, İbn-i Ziyad’ın emri doğrultusunda İmam Hüseyin
  (a.s)’ın kafilesini “Kerbela” denilen bölgede
  durdurdu. Ertesi gün Ubeydullah bin Ziyad’ın elçisi
  olan Ömer Bin Sa’d da dört bin savaşçıyla
  Kerbela’ya geldi.Şunu hatırlatmak gerekir ki, Hür bin Yezid,
  İmam Hüseyin’nin şahadetinden önce kendi yaptığından
  pişman olup tövbe etti ve İmam (a.s)’ı savunmak üzere
  şahadete erişti.Ömer bin Sa’d, Aşura gününe
  üç gün kala, İmam Hüseyin (a.s)’ın
  kafilesinin suya ulaşmaması için beş yüz süvariyi
  Fırat nehrini korumaları için görevlendirdi.Muharrem ayının
  dokuzuncu günü (Tasuâ), İmam Hüseyin (a.s) ve
  ashabı, kamil bir şekilde düşman tarafından ablukaya alındılar;
  öyle ki düşman, İmam (a.s)’ın yardımına hiç
  kimsenin gelmeyeceğine emin olmuştu.Tasua akşamı, düşman
  tarafından savaşın başlaması için saldırı emri verildi. İmam
  Hüseyin (a.s), düşmanın hareketini görünce kardeşi
  Abbas Bin Ali’ye şöyle buyurdu:“Kardeşim, -canım sana
  feda olsun- atına bin de onlara doğru git ve onlara; Sizin amacınız ne,
  ne yapmak istiyorsunuz? diye sor.”İmam Hüseyin
  (a.s)’ın kardeşi Hz. Abbas, onlarla görüşüp
  konuştu. Sonuçta saldırıyı yarına ertelemeyi kabul ettiler.* *
  *Nihayet “Aşura” günü yetişti... Ömer bin
  Sa’d, otuz bin savaşçıyla saldırıyı başlattı. Otuz iki
  süvari ve kırk piyadeden oluşan İmam Hüseyin (a.s)’ın
  ordusu, onların saldırıları karşısında korkusuzca direnip,
  yiğitçe savaştılar; hem şehit verdiler ve hem de onlardan
  öldürdüler. İmam (a.s)’ın yaranlarından kim şehit
  oluyorduysa yeri boş kalıyordu, ama düşmanın ordusundan bir kişi
  öldüğünde yerini hemen başka birisi dolduruyordu.İmam
  Hüseyin (a.s)’ın ashabının hepsi şehit olunca, sıra İmam
  (a.s)’ın kendi ailesine geldi. Çünkü İmamın
  ashabı, biz yaşadıkçasizin ailenizin savaş meydanına gitmesini
  kabullenemeyiz, diye İmamın ailesinin meydana gitmesini
  engellemişlerdi. Onlardan savaş meydanına ilk ayak basan İmamın aziz
  oğlu Ali Ekber oldu. Ondan sonra, İmam Ali (a.s)nin, İmam Hasan
  (a.s)ın, Cafer-i Tayyarın ve Akil’in evlatları savaş meydanına
  çıktılar, yiğitçe savaştıktan sonra onlar da şahadet
  şerbetini içtiler. Hz. Abbas Bin Ali (a.s) de savaşarak İmam
  Hüseyin’in evlatlarına su getirmek için gayret
  gösterdiği bir sırada, düşmanın kalleşçe saldırısı
  neticesinde, canını İmam Hüseyin (a.s)'in yolunda feda
  etti.“Aşura” gününün en hassas zamanı,
  Peygamber’in ciğer paresi ve Zehra’nın aziz oğlunun
  yardımcısız kaldığı zaman idi. Düşman ordusu, İmam’ı yalnız
  gördüğü için her taraftan ona
  saldırıyordu...“Aşura” günü orada bulunan Haccac
  bin Abdullah şöyle diyor: Allah’a ant olsun ki, oğlu,
  kardeşi, kardeş oğulları, akrabaları ve yaranları öldüğü
  halde onun (İmam Hüseyin) gibi direnişli, sebatlı, şecaatli ve
  yiğit birisini ben görmedim. Allah’a ant olsun ki ondan
  önce ve ondan sonra onun gibi birisini görmedim. İmam
  Hüseyin (a.s) düşman ordusuna saldırdığında, kurt korkusuyla
  dağılan keçiler gibi, İmam’ın sağ ve solundan öylece
  kaçıyorlardı... Allah’a ant olsun ki, Fatıma’nın
  kızı Zeynep, İmam’a taraf yaklaştı... Bu esnada Ömer bin
  Sa’d da İmam’ın yanına yaklaşmıştı, Zeynep, İbn-i
  Sa’d’a hitaben şöyle dedi: “Ebu Abdullah
  (İmam’ın künyesi) öldürülüyorken sen
  seyrediyor musun?!”Devamında şöyle diyor: Ömer bin
  Sa’d’ın göz yaşlarının yüzüne ve sakalına
  aktığını ve Zeynep’ten yüz çevirdiğini adeta
  görür gibiyim ... Nihayet İmam Hüseyin (a.s) da o
  zalimlerin eliyle feci bir şekilde şehit edildi.

   Forum Saati Ptsi Ara. 10, 2018 12:38 am