.talk4her

müzik dinle klip izle indir resim google yetkinforum video download youtube islamiyet ilahi


  Salvele....

  Paylaş
  avatar
  AsiRuH
  yönetici
  yönetici

  Erkek
  mesaj sayısı : 9861
  Yaş : 30
  İş/meslek : xxxxx
  Kayıt tarihi : 27/09/08

  Salvele....

  Mesaj  AsiRuH Bir C.tesi Ekim 04, 2008 3:45 pm  Salvele  Peygamber -Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem-buyurmuşlardır ki:  "Cenâb-ı Hakk'a rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda
  bulunanlar bana çokça salât göndersinler. " (1)  "Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve
  selâmla yâd edenlerdir. " (2)
  "İhtiyâcı bulunan bir şeyi te'minde zorluğa düşen bir kimse
  bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam
  ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaşdırır, ve müşkilleri
  hall etmek için yegâne bir vesiledir." (3)  "Muhakkak ki insanların en ziyâde cimri olanı yanında ismim
  anılıp da bana salavât ve selâm göndermeyen kimsedir. " (4)  "Bir kimse yanında ismim zikrolunur da bana salât ve selâm
  göndermezse o kimse şakîdir." (5)  Bize olan muhabbetinden dolayı: "Allah Teâlâ Muhammed -
  aleyhi's-salâtü ve's-selâm-ı lâyık olduğu şekilde
  mükâfatlandırsın." diyen kimse yetmiş kâtibi bin sabah yormuş
  olur. (6) Yâni bundan hâsıl olacak sevâbı yetmiş kâtib bin gün
  müddette yazmakla zor bitirirler, demektir.

  Peygamber -aleyhisselâm-a salât edilinceye kadar her duâ yolda bekler, gitmez, kalır."

  "Allah'ın ismi zikrolunmaksızın ve bana salavât gönderilmeksizin
  başlanan bir iş kesilir kalır, batar. Bütün bereketlerden mahrum olur"
  (7)

  "Allah Teâlâ bana ümmetim için iki emân indirdi. Bunlar:


  "Sen onların içinde bulunduğun müddetçe Allah onlara azâb edecek
  değildir. Onlar istiğfara devâm etdik-leri müddetçe de Allah onlara
  azâb edici değildir. " (8) Ben gidince onların arasında kıyamete kadar
  istiğfarı bırakdım." (9)

  (1) bk. Tuhfetü'z-zâkirîn, 29.
  (2) Tirmizî, Ebû Dâvûd.
  (3) Kenzü'l-irfân, 5.
  (4) Tirmizî.
  (5) el-Ezkâr, 107; Tuhfetû'z-zâkirîn, 25 vd.
  (6) Râmûzû'l ehâdis.
  (7) Ebû Dâvud.
  (8) Enfâl Sûresi, 33.
  (9) el-Câmiûs-Sağir.

   Forum Saati Ptsi Ara. 10, 2018 12:55 am