.talk4her

müzik dinle klip izle indir resim google yetkinforum video download youtube islamiyet ilahi


  Hadis-i Şerif Lugatı-FORUMNETTEN-

  Paylaş
  avatar
  AsiRuH
  yönetici
  yönetici

  Erkek
  mesaj sayısı : 9861
  Yaş : 31
  İş/meslek : xxxxx
  Kayıt tarihi : 27/09/08

  Hadis-i Şerif Lugatı-FORUMNETTEN-

  Mesaj  AsiRuH Bir Perş. Ocak 08, 2009 8:11 pm

  Hadis-i Şerif LugatıHadîs Âlimi (Muhaddis):
  Hadîs-i şerîf sahasında mütehassıs kimse. Çok
  sayıda hadîs toplayıp, senet ve metinleriyle ezberleyen,
  râvilerin cerh ve ta'dîl (güvenilir olup olmadıkları)
  noktasından durumlarını bilen, bu ilimde ihtisas kazanıp kitaplar
  yazmış olan âlim. Muhaddisin çoğulu muhaddisîn'dir.
  Hadîs İmâmı:
  Üç yüz binden çok hadîs-i şerîfi,
  râvîleri (rivâyet edenleri, nakledenleri) ile
  birlikte bilen büyük hadis âlimi. Buna, hadîs
  müctehidi de denir.
  Hadîs-i Âhâd:
  Hep bir kimse tarafından rivâyet edilen, bildirilen,
  müsned-i muttasıl (Resûlullah efendimize varıncaya kadar,
  rivâyet edenlerden yâni nakledenlerden hiçbiri
  noksan olmayan) hadîs-i şerîfler.
  Hadîs-i Âmm:
  Herkes için söylenmiş hadîs-i şerîfler.
  Hadîs-i Cibrîl:
  Peygamber efendimiz Eshâbı (arkadaşları) ile otururlarken,
  Cebrâil aleyhisselâmın insan sûretinde gelip;
  İslâm'ı, îmânı ve ihsânı sorduğunda
  Resûlullah efendimizin verdiği cevabları bildiren hadîs-i
  şerîf.
  Hadîs-i Garîb:
  Yalnız bir kişinin bildirdiği sahîh hadîs. Yahut, aradaki
  râvîlerden (nakledenlerden) birine, bir hadîs
  âliminin muhâlefet ettiği hadîs.
  Hadîs-i Hâs:
  Bir kimse için söylenmiş hadîs-i şerîfler.
  Hadîs-i Hasen:
  Bildirenler (râvîler) sâdık (doğru) ve emîn
  (güvenilir) olmakla beraber hâfızası, anlayışı sahîh
  hadîsleri bildirenler kadar kuvvetli olmayan kimselerin
  bildirdiği hadîs-i şerîfler.
  Hadîs-i Kavî:
  Resûlullah efendimizin, söyledikten sonra, peşinden bir
  âyet-i kerîme okuduğu hadîs-i şerîfler.
  Hadîs-i Kudsî:
  Mânâsı, Allahü teâlâ tarafından,
  kelimeleri ise, Resûl-i ekrem sallallâhü aleyhi ve
  sellem tarafından olan hadîs-i şerîfler. Hadîs-i
  kudsîleri söylerken, Peygamber efendimizi bir nûr
  kaplardı ve bu, hâlinden belli olurdu. (Abdülhak
  Dehlevî)
  Hadîs-i Maktû':
  Söyleyenleri (râvîleri), Tâbiîn-i
  kirâmakadar bilinip, Tâbiîn'den rivâyet olunan
  hadîs-i şerîfler. Tâbiîn'den rivâyet
  edilen, bildirilen maktû' hadîslerin sonraki
  râvîleri (nakledenleri) Ehl-i sünnet
  âlimlerinden iseler, bunlar hakîkaten hadîs-i
  maktû'dur. Mevdû sanmamalıdır. (İbn-i
  Kudâme-Buhârî)
  Hadîs-i Mensûh:
  Peygamber efendimiz tarafından ilk zamanda söylenip, sonra değiştirilen hadîsler.
  Hadîs-i Merdûd:
  Mânâsı olmayan ve rivâyet şartlarını taşımayan söz.
  Hadîs-i Meşhûr:
  İlk zamanda bir kişi bildirmişken, ikinci asırda şöhret bulan,
  yâni bir kimsenin Resûl-i ekremden, o kimseden de,
  çok kimselerin ve bunlardan dahî, başka kimselerin
  işittiği hadîs-i şerîfler.
  Hadîs-i Mevdû:
  Bir hadîs imâmının şartlarına uymayan hadîs-i
  şerîfler. Bir müctehid (âyet-i kerîme ve
  hadîs-i şerîflerden hüküm çıkaran
  âlim), bir hadîsin sahîh (doğru) olması için,
  lüzûm gördüğü şartları taşımıyan bir
  hadîs için; "Benim mezhebimin usûlünün
  kâidelerine göre mevdûdur" der. Yoksa;
  "Resûlullah'ın sallallah ü aleyhi ve sellem sözü
  değildir" demez. (Dâvûd-ül-Karsî)
  Hadîs-i Mevkûf:
  Eshâb-ı kirâma kadar râvîleri (nakledenleri)
  hep bildirilip, sahâbî olan râvînin,
  Resûl-i ekremden işittim demeyip, böyle buyurmuş dediği
  hadîs-i şerîfler.
  Hadîs-i Mevsûl:
  Sahâbînin (Resûlullah efendimizin arkadaşları);
  "Resûlullah'tan işittim, böyle buyurdu" diyerek haber
  verdiği hadîs-i şerîfler. Bunda, Resûl-i ekreme kadar
  rivâyet edenlerin hiç birinde kesinti olmaz.
  Hadîs-i Muddarib:
  Kitab yazanlara, çeşitli yollardan, birbirine uymayan şekilde bildirilen hadîs-i şerîfler.
  Hadîs-i Muhkem:
  Te'vîle (yoruma, açıklamağa) muhtaç olmayan hadîs-i şerîfler.
  Hadîs-i Mu'allak:
  Baştan bir veya birkaç râvîsi(rivâyet edeni,
  nakledeni) veya hiçbir râvîsi belli olmayan
  hadîs-i şerîfler.
  Hadîs-i Munfasıl:
  Aradaki râvîlerden (nakledenlerden), birden ziyâdesi (fazlası) unutulmuş olan hadîs-i şerîfler.
  Hadîs-i Müfterâ:
  Müseylemet-ül-Kezzâb'ın ve ondan sonra gelen
  münâfıkların (kalbiyle inanmayıp, sözleriyle inandık
  diyenlerin), zındıkların (kâfirlerin), müslüman
  görünen dinsizlerin uydurma sözleri. Ehl-i sünnet
  âlimleri (Resûlullah efendimiz, dört halîfesinin
  ve ashâbının arkadaşlarının yolunda olan âlimler),
  müfterâ hadîsleri aramış, bulmuş ve ayırmışlardır. Din
  büyüklerinin kitablarında böyle sözlerden
  hiçbiri yoktur.
  Hadîs-i Mürsel:
  Sahâbe-i kirâmın ismi söylenmeyip,
  Tâbiîn'den (Sahâbeyi görenlerden) birinin,
  doğruca Resûl-i ekrem buyurdu ki dediği hadîs-i
  şerîfler.
  Hadîs-i Müsned-i Münkatı':
  Sahâbîden başka bir veya birkaç râvîsi (nakledeni) bildirilmeyen hadîs-i şerîfler.
  Hadîs-i Müsned-i Muttasıl:
  Peygamber efendimize kadar râvîlerden (nakledenlerden) hiçbiri noksan olmayan hadîs-i şerîfler.
  Hadîs-i Müstefîz (Müstefîd):
  Söyleyenleri üçten çok olan hadîs-i şerîfler.
  Hadîs-i Müteşâbîh:
  Te'vîle (açıklamaya, yorumlamaya) muhtâç olan hadîs-i şerîfler.
  Hadîs-i Mütevâtir:
  Bir çok Sahâbînin Peygamber efendimizden ve başka
  bir çok kimsenin de bunlardan işittiği ve kitâba
  yazılıncaya kadar, böyle pek çok kimsenin haber verdiği
  hadîs-i şerîfler. Mütevâtir hadîsleri
  rivâyet edenlerin yalan üzerinde sözbirliği yapmaları
  müm kün değildir. Hadîs-i mütevâtire
  muhakkak inanmak ve bildirilenleri yapmak lâzımdır. İnanmayan
  kâfir olur, îmânı gider. (İbn-i Âbidîn)
  Hadîs-i Nâsih:
  Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin, son
  zamanlarında söyleyip, önceki hükümleri değiştiren
  hadîs-i şerîfleri.
  Hadîs-i Sahîh:
  Âdil ve hadîs ilmini bilen kimselerden işitilen,
  müsned-i muttasıl (Resûl-i ekreme kadar, rivâyet
  edenlerin hepsi tam olup noksan bulunmayan), mütevâtir (bir
  çok sahâbînin rivâyet ettiği) ve meşhûr
  (önceleri bir kişi bildirmişken, sonraları şöhret bulan)
  hadîsler.
  Hadîs-i Şâz:
  Bir kimsenin, bir hadîs âliminden işittim dediği
  hadîs-i şerîfler. Hadîs-i şâzlar kabûl
  edilir, fakat sened (vesîka) olamazlar. Âlim denilen kimse
  meşhûr bir zât değilse, kabûl olunmazlar. Hadîs-i Zaîf:
  Sahîh ve hasen olmayan hadîs-i şerîfler. Zaîf
  hadîsi bildirenlerden birinin hâfızası, adâleti
  gevşek olur veya îtikâdında (inancında) şübhe bulunur.
  Zaîf hadîslere göre fazla ibâdet yapılır; fakat
  ictihâdda bunlara dayanılmaz.

   Forum Saati Paz Ocak 20, 2019 3:48 am