.talk4her

müzik dinle klip izle indir resim google yetkinforum video download youtube islamiyet ilahi


  Peygamberimizin Duâlarından Örnekler

  Paylaş
  avatar
  AsiRuH
  yönetici
  yönetici

  Erkek
  mesaj sayısı : 9861
  Yaş : 30
  İş/meslek : xxxxx
  Kayıt tarihi : 27/09/08

  Peygamberimizin Duâlarından Örnekler

  Mesaj  AsiRuH Bir C.tesi Ekim 04, 2008 3:42 pm  Peygamberimizin
  Duâlarından Örnekler

  Abdullah bin Abbas -radıyallahu
  anhüma-dan ri­vâyete göre Peygamber Efendimiz'in
  duâlarından bi­ri şu duâ idi:
  "Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü
  nurlandır, ku­lağımı nurlandır, sağımı
  nurlandır, solumu nurlandır, üs­tümü nurlandır,
  altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı
  nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette)
  benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır,
  kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü
  nurlandır.� (1)
  Mugîre bin Şu'be'den rivayet olunduğuna göre
  Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-in
  dualarından biri de şu idi:  "Başka bir ilâh yok, ancak Allah var. O�nun şerîki yoktur.
  Mülk O'nundur, hamd de O'nundur. O her şe­ye kaadirdir.
  Allah'ım, Senin verdiğine engel olacak da yoktur, vermediğini
  verecek de yoktur. Ve servet sahi­bi olanlara servetleri sana
  karşı bir menfaat veremez. Ya­ni servetine güvenerek sana âsî
  olanları o servetleri kurtaramaz." (2)
  Abdullah bin Abbas -radıyallahu
  anhüma-dan ri­vâyete göre Resûl-i Ekrem
  -sallallahu aleyhi ve sellem-e bazı kimseler
  gelip:
  -İnsanlar; yâni Ebû Süfyân ve arkadaşları
  sizin­le muharebe etmek için adam ve silâh
  toplamışlar, hazırlık yapmışlar. Onlara mukabele
  edecek dere­cede kudretiniz yoktur. Onlardan
  sakınınız diye kor­kutmak istediklerinde, bu söz
  mü'minlerin yakîn îmânlarını ve cesaretlerini
  artırıp, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve
  sellem- Efendimiz de:  "Allah bize kâfidir, o ne güzel vekîldir!" buyurdu. Mü'minler
  de böyle söylediler." (3)
  Enes bin Mâlik -radıyallahu anh-dan
  rivâyete gö­re: Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi
  ve sellem Efendimiz'in çok kere duâsı:  "Ey Rabbimiz, bize dünyâda da iyilik, güzellik ver, âhirette
  de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azâbından koru," meâlindeki
  duâ idi. (4)
  Ebû Musâ el-Eş'ârîden rivâyete göre
  Resûl-i Ek­rem -sallallahu aleyhi ve sellem-
  Efendimiz şöyle duâ ederlerdi:  "Yâ Rabb, benim hatâlarımı, bilmeden yapdıklarımı, işimde
  aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi
  mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet
  hallerimi, hatâen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her
  şeyimi mağfiret eyle!� (5)
  Ebû Hüreyre -radıyallahu anh-dan
  rivâyete göre Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi
  ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır;
  "Her kim günde yüz kere:  derse o kimse için on köle azâd etmiş sevabı ve­rilir, yüz
  hasene yazılır, yüz günâhı silinir, o gün akşam oluncaya kadar
  bu ona şeytana karşı si­per olur. Hiç bir kimse ecir bakımından
  onu geçemez, ancak bunu ondan fazla söyleyen kimse müstesnâ.�
  (6)
  "Ey, Rabbim! Gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle, hayatı
  benim için hayırlı gördükçe beni yaşat, ölü­mü benim için
  hayırlı gördüğün zaman da beni vefât ettir. Ey Rabbim! Gizlide
  ve açıkda senden haşyetini istiyorum. Rızâ hâlinde de, gadab
  hâlinde de ihlâs sözünden ayırmamanı istiyorum, fakirlikte de
  zenginlikte de i'tidâlden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez
  bir ni'met, kesilmez bir göz ferahlığı (yüzde açıkça görülen
  neş'e ve huzûr) istiyorum. Senden beni kazâna râzı kılmanı,
  ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yüzüne
  bakmanın lezzetini; sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün
  bunları zarar vericinin zararından, sapdırıcı bir fitneden uzak
  olarak vermeni istiyorum. Ey Rabbim! Bizi îmân zîynetiyle süsle,
  bizi doğru yolda olan hidâyet rehberleri kıl.� (7)
  "Ey Ebû Bekr'in kızı! Sana diğer duâları
  da için­de toplayan duâları söyleyeyim mi? Şöyle
  duâ et:
  "Ey Rabbim! Senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk,
  hem geç olanını istiyorum. Ey Rabbim Re­sûlünün senden
  istediğini istiyorum, Resûlünün sana sı­ğındığı şeyden ben de
  sana sığınıyorum. Allah'ım benim için kaza ettiğin şeyin
  âkibetini doğru yola ulaştır.� (8)
  "Sana bir kısım sözler öğreteyim mi ki,
  Allah Teâlâ kimin hayrını murâd ederse onları
  ona öğ­retir, sonra ebediyyen unutturmaz. De ki:
  "Ey Rabbim! Ben zayıfım, rızân yolunda benim zaa­fımı
  kuvvetlendir. Beni nâsiyemden tutup hayra sevk et. İslâm'ı
  rızâmın en son noktası kıl. Ey Rabbim, ben zayıfım, beni
  kuvvetlendir. Ben zelîlim beni azîz kıl. Ben sana muhtacım, beni
  rızıklandır.� (9)
  "Ey Rabbim! Acizlikten, tenbellikten, korkaklıktan
  cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsızlıktan kasvetten,
  gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım.
  Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan, yapdığını
  insanların duyması ve medh etmeleri için yapmaktan, riyâdan,
  sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten,
  cüzzamdan, abraslıktan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.�
  (10)
  Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-
  duâasında: "Ey Rabbim! Beni, iyilik ettiği zaman
  sevinen, kötülük ettiği zaman istiğfar
  edenlerden kıl.� (11)
  Ekseri duâları:  "Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimi dînin üzere sâbit
  kıl." İdi.. (12)

  (1) Buhârî, Deavât, 9; Müslim, Müsâfirîn, 181;
  (2) Buhârî, Ezân, 155, Deavât, 18; Müslim,
  Salât,193; Tirmizî, Salât, 108;
  Muvattâ',
  Kader, 8; İbn Hanbel, Müsned,3/87.

  (3) Buhârî.
  (4) Bakara Sûresi, 201.
  (5)Buhârî, Deavât, 60; Müslim, 70.
  (6) Buhârî, Ezân, 155; Tecrîd-i Sarîh
  Terc.
  2/910-915.
  (7) el-Camiu's Sağir.
  (8) İbn Mâce, Duâ, 4.
  (9) Râmüzü'l-ehâdis.
  (10) Benzeri hadisler Buhârî, Deavât,
  39, vd.

  (11) Camiu's-Sağir.
  (12) Tirmizî, Deavât, 85.

   Forum Saati Ptsi Ara. 10, 2018 1:46 am